Uzņēmums nodrošina medikamentu reģistrāciju un medicīnas preču notificēšanu, kā arī nodrošina reģistrācijas apliecības īpašnieku un ražotāju atbalstu farmakovigilances un medicīnisko ierīču vigilances jautājumos nacionālajā līmenī atbilstoši Latvijas likumdošanas normatīvajiem aktiem un prasībām.