Mēs veiksmīgi nodarbojamies ar zāļu, medicīnisko ierīču un to piederumu izplatīšanu Latvijas un citu valstu farmācijas un medicīnas uzņēmumiem.

Visi procesi zāļu lieltirgotavā ir izveidoti saskaņā ar Labas Izplatīšanas Prakses (Good Distribution Practice, GDP) un Labas Uzglabāšanas Prakses (Good Storage Practice, GSP) prasībām.

Drošu zāļu lieltirgotavas darbību nodrošina kvalificēti speciālisti ar augstāko farmaceitisko un medicīnisko izglītību.