Mēs nodrošinām tehnisko apkopi un remontu SIA "Baltijas Dialīzes Serviss" un tā sadarbības partneru piegādātajām iekārtām garantijas un pēc garantijas laikā. Remontdarbi un apkopes tiek veiktas ievērojot visus iekārtas ražotāja noteikumus.

Darbus veic iekārtu ražotāja sertificēti inženieri, kuru kvalifikācija, zināšanas un praktiskā pieredze ļauj veikt atbilstošu iekārtu apkopi un remontu. Tehniskā dienesta darbinieki regulāri paaugstina savu kvalifikāciju un pilnveido savas zināšanas un iemaņas.

SIA "Baltijas Dialīzes Serviss" nodrošina kvalificēta speciālista ierašanos ne vēlāk kā 24 stundu laikā no remonta pieteikuma saņemšanas brīža.

Izpildītajiem remontdarbiem garantijas laiks ne mazāks kā 6 mēneši.