Absorbētāji izvada no asinīm patogēnās vielas.

Asins attīrīšana ārpus ķermeņa, izmantojot absorbētāju, ir jauna un inovatīvā terapijas koncepcija, kura ir balstīta uz kaitīgo un patogēno vielu selektīvo izvadīšanu no asinīm. To izmanto sevišķi tiem pacientiem, kuriem ir slimības, ko nevar veiksmīgi ārstēt ar parastajām metodēm.

Ar šo jauno tehnoloģiju var ārstēt sekojošas slimības:

  • Hiperholesterinēmiju, iedzimtos lipometaboliskos traucējumus
  • Autoimūnās slimības, piemēram, sarkano vilkēdi, kā arī
  • Dilatatīvo kardiomiopātiju
  • Dažas nefrīta formas, asins koagulācijas traucējumus
  • Orgāna atgrūšanu pēc transplantācijas

Process ir ļoti efektīvs un pacienti to ļoti labi panes, jo tiem netiek dotas zāles.

Asins attīrīšana ārpus ķermeņa

Visās ar adsorbētāju saistītajās procedūrās asinis plūst caur maģistrāli (caurulīti) no pacienta rokas vēnas uz adsorbētāju. Dažādi adsorbētāji satur dažādu materiālu, kurš, līdzīgi sponžam, selektīvi ekstrahē no asinīm kaitīgas un patogēnās substances. Attīrītas asinis tiek atgrieztas pacientam caur otrās rokas vēnu. Speciāla mašīna (iekārta) sūknē asinis caur adsorbētāju un kontrolē asins cirkulāciju ārpus ķermeņa.

Tiek izmantotas sekojošas iekārtas un piederumi:
  • COM.TEC.
  • ADAsorb ar Immunosorba / Globaffin

COM.TEC.

 

 

 

 

ADAsorb ir sekundāra sistēma ekstrakorporālās aferēzes adsorbētāju vadībai un kontrolei.

Izmantojot mikroprocesorus, iekārta kontrolē visus iepriekš noteiktos adsorbētāju adsorbcijas un desorbcijas parametrus.

To lieto kombinācijā ar aferēzes iekārtu.

ADAsorb var lietot ar apstiprinātiem adsorbētājiem (Immunosorba, Globaffin).

Attiecīgais adsorbētājs tiek izvēlēts izvēlnē.

Immunosorba terapijas princips

Lai izvadītu slimības gaitā izveidojušās antivielas, pacienta asinis ar speciālas iekārtas palīdzību vispirms tiek separētas (sadalītas) asins šūnās un asins plazmā. Pēc tam plazma, kura satur antivielas, tiek izlaista caur divām Immunosorba kolonnām. Kolonnas satur īpašu olbaltumvielu, kura saista antivielas.

Pēc antivielu izvadīšanas plazma atkal tiek sajaukta ar asins šūnām un atgriezta pacientam.

Procedūra parasti ilgst no trim līdz piecām stundām. Procedūras biežums ir atkarīgs no attiecīgās slimības un no tās smaguma pakāpes.

Pašreiz Immunosorba terapiju pielieto pie sekojošām indikācijām:

  • sistēmiska sarkanā vilkēde (Systemic Lupus erythematodes (SLE)), hroniska iekaisuma autoimūna slimība, kas aptver visu organismu, bieži skarot locītavas, ādu, nieres, nervu sistēmu, kā arī citus cilvēka organisma orgānus,
  • Pemfigus vulgaris, ļoti smaga ādas un gļotādu autoimūna slimība, kas rada čulgas.
  • Kā arī vairākas citas slimības, kur liela loma ir antivielām.

ADAsorb iekārta

 

 

Globaffin adsorbētājs