AquaWTU

AquaWTU 125/250 ir pilnīga ūdens attīrīšanas sistēma, kas paredzēta līdz 5 dialīzes iekārtu apgādei ar permeātu. Tā ir reversās osmozes sistēma ar integrētu ūdens pirmssagatavošanu. Dialīzes permeāts tiek izgatavots no dzeramā ūdens, izmantojot ūdens pirmssagatavošanas komponentus, augstspiediena sūkni un membrānas moduļus, kā arī attiecīgas kontroles ierīces.

AquaBplus

AquaBplus ir mikrokontrolleru kontrolēta, pilnībā automatizēta reversās osmozes iekārta, kura izmanto pirmssagatavoto mīkstināto ūdeni, lai saražotu dejonizētu ūdeni, ko sauc arī par permeātu.

CDS3

Koncentrāta padeves sistēma CDS3 ir iekārta, kas paredzēta dialīzes koncentrāta padevei un tikai medicīniskām vajadzībām. Sistēma CDS3 var sastāvēt no ne vairāk kā 6 hidraulikas moduļiem.

Katrs hidraulikas modulis tiek pievienots 2 koncentrāta tvertnēm. No tām CDS3 pa gredzenlīnijas sistēmu piegādā dialīzes koncentrātu dialīzes iekārtām.

CDS3 vadību nodrošina centralizēts vadības bloks, kas ļauj veikt koncentrāta padeves sistēmas kontroli un vadību pilnībā automātiski.

Visi sistēmas darbināšanai nepieciešamie vadības elementi un statusa indikācijas ir redzami CDS3 vadības bloka displejā.

Granumix

Koncentrāta maisīšanas iekārtas GRANUMIX 107S / GRANUMIX 507S ir nelielas iekštelpu ražošanas iekārtas sausā koncentrāta (Granudial®) samaisīšanai ar permeātu, lai sagatavotu dialīzes koncentrātu.

Granumix 107S                                                                     Granumix 507S