Katrai nieru aizstājterapijas iekārtai, atkarībā no procedūras, ir paredzētas savas maģistrāles.

Maģistrāles 4008 iekārtai

Maģistrāles 5008 iekārtai

Tās ir sterilizētas ar e-stariem.

Sterilizācijai ar e-stariem nav nepieciešams ražošanā lietot radioaktīvos materiālus, šīs sterilizācijas  darbības pamatā ir paātrināti elektroni, kas rodas katodstaru lampā. Sakarā ar to, ka starojums iedarbojas īsu laiku (dažas sekundes), sterilizācijai ar e-stariem ir minimālā iedarbība uz apstarotā materiāla polimēra stabilitāti, salīdzinājumā ar gamma-starojumu.