5008 iekārta

5008 iekārta ļauj veikt dialīzes procedūras, minimizējot nepieciešamību pēc papildus aprīkojuma. Hemodialīzes iekārta nodrošina un kontrolē dializāta cirkulāciju un ekstrakorporālo asinsriti.

Visas ievades notiek augstas izšķirtspējas krāsainā ekrānā (skārienjūtīgais ekrāns), uz kura tiek rādīti notiekošas procedūras dati.

Dializāta cirkulācijas daļā permeāts tiek sasildīts, atbrīvots no burbuļiem, sajaukts ar hemodialīzes koncentrātu un sūknēts uz dializatoru. Pieplūstošais un izplūstošais tilpums, dializatora spiediens ir pielāgots atbilstoši ultrafiltrācijas ātrumam un izmantotam dializatoram.

Ekstrakorporās asinsrites daļā asinis tiek sūknētas caur dializatoru. Iespējama nepārtrauktā asins heparinizācija.

Gaisa burbuļu detektors novērš gaisa ievadi. Asins sūces detektors, šķidruma detektors un venozās atplūdes spiediena kontrole novērš bīstamu asins zudumu. Arteriālā spiediena kontroles bloks ļauj noteikt adatas nepareizo pozīciju asinsvadā.

Maisījuma proporciju, Na+ saturu un bikarbonāta saturu iespējams programmēt noteiktās robežās. Hemodialīzes iekārtā ir iespējams veidot Na un ultrafiltrācijas (UF) profilus.

Iespējams veikt ISO-UF (izolētā ultrafiltrācija bez dializāta plūsmas). Dializāta plūsmas ātrums no 100 līdz 1000 ml/min, ar soli 100 ml/min.

AutoFlow funkcija automātiski pielāgo dializāta padevi atkarībā no asins plūsmas.

Hemodialīzes iekārtas izgatavošanā izmantoti pēdējie tehnoloģiskie sasniegumi. Tā ir aprīkota ar visām darbībai un pacienta drošībai nepieciešamām aizsargsistēmām.

Iekārtu drīkst uzstādīt, ar to strādāt un izmantot tikai atbilstoši apmācīts, zinošs un pieredzējis personāls.

 

5008S iekārta

5008S iekārta  ļauj veikt procedūras, neizmantojot papildu ierīces. Hemodialīzes iekārta nodrošina un kontrolē dializāta cirkulāciju un ekstrakorporālo

asinsriti.Hemodialīzes iekārta standarta variantā ir paredzēta procedūrām ar ONLINE terapiju. Šeit aizvietojošā šķidruma tilpumu

automātiski optimizē funkcija AutoSub plus.

Monitorā ir četri taustiņi. Visas ievades notiek augstas izšķirtspējas krāsainā ekrānā (skārienekrānā). Tiek rādīti pašreizējie procedūras dati.

Dializāta cirkulācijā dialīzes ūdens tiek sasildīts, atbrīvots no gāzēm, sajaukts ar hemodialīzes koncentrātu un sūknēts uz dializatoru.

Tiek līdzsvarots pieplūstošais un atplūstošais tilpums. Dializatora spiediens ir atkarīgs no izvēlētā UF ātruma un izmantotā dializatora. Ekstrakorporālajā asinsritē asinis sūknē caur dializatoru. Asinis iespējams nepārtraukti heparinizēt. Gaisa burbuļu detektors

novērš gaisa iekļūšanu. Asins sūces detektors, šķidruma detektors un venozās atplūdes spiediena kontrole novērš bīstamu asins zudumu. Kontrolējot arteriālo spiedienu, var konstatēt kaniles piesūkšanos asinsvadā.

Ar hemodialīzes iekārtu ir iespējams veikt gan acetāta, gan bikarbonāta hemodialīzi. Maisījuma proporciju, Na+ saturu un bikarbonāta saturu
iespējams programmēt konkrētās robežās.

Ar hemodialīzes iekārtu ir iespējams programmēt Na un UF profilus. Iespējams veikt ISO-UF (ultrafiltrācija bez dializāta plūsmas).

Dializāta plūsmu iestata no 100 līdz 1000 ml/min. ar 100 ml/min. soli.

AutoFlow funkcija automātiski regulē dializāta plūsmu atkarībā no asins plūsmas ātruma.
Hemodialīzes iekārta ir izgatavota atbilstoši tehniskās attīstības līmenim. Tā ir aprīkota ar visām darbībai un pacienta drošībai nepieciešamajām aizsargsistēmām. Tā atbilst IEC 60601-1 noteikumiem.

 

4008S iekārta

4008S iekārta ļauj veikt pilnvērtīgas dialīzes procedūras. Hemodialīzes iekārta nodrošina un kontrolē dializāta cirkulāciju un ekstrakorporālo asinsriti.

Nepieciešamos procedūras parametrus var ievadīt, izmantojot dažādas izvēlnes, kuras parādās augstas izšķirtspējas LC ekrānā. Uz ekrāna tiek atspoguļoti kārtējas procedūras dati.

Dializāta cirkulācijas daļā attīrītais ūdens tiek sasildīts, atbrīvots no burbuļiem, sajaukts ar hemodialīzes koncentrātu un sūknēts uz dializatoru. Pieplūstošais un izplūstošais tilpumi tiek kontrolēti volumetriski. Dializatora spiediens ir atkarīgs no izvēlētās ultrafiltrācijas ātruma un izmantotā dializatora.

DIASAFE® plus opcija ļauj veikt hemodialīzes procedūru ar ultra-tīru dializātu.

DIASAFE® plus opcijas pamatā ir viens filtra posms. Filtrs ir neatņemama daļa no hemodialīzes iekārtas, un tas ir jāskalo un jādezinficē kopā ar iekārtu. Filtra integritāte tiek pārbaudīta ar spiediena testu, kas ir integrēts hemodialīzes iekārtas funkcionālajā testā. Filtru var izmantot ne ilgāk kā 12 nedēļas. Ja filtrs neiztur filtra testu, tas jānomaina ātrāk. Lai izmantotu šo opciju, ūdens un dializāta kvalitātei jāatbilst piemērojamajiem standartiem.

Ekstrakorporālās asinsrites daļā asinis tiek sūknētas caur dializatoru. Asinis iespējams nepārtraukti heparinizēt.

Gaisa burbuļu detektors novērš gaisa iekļūšanu pacienta asinsvados. Asins sūces detektors, šķidruma detektors un venozās atplūdes spiediena kontrole novērš bīstamu asins zudumu. Kontrolējot arteriālo spiedienu, var atpazīt adatas piesūkšanos asinsvadā.

Maisījuma proporciju, Na+ saturu un bikarbonāta saturu iespējams programmēt noteiktās robežās. Ar hemodialīzes aparātu ir iespējams veidot Na un ultrafiltrācijas (UF) profilus.

Iespējams veikt ISO-UF (izolētā ultrafiltrācija bez dializāta plūsmas).

Dializāta plūsmas ātrums no 100 līdz 1000 ml/min, ar soli 100 ml/min. AutoFlow funkcija automātiski pielāgo dializāta plūsmu atkarībā no asins plūsmas.

Hemodialīzes iekārtas izgatavošanā izmantoti pēdējie tehnoloģiskie sasniegumi. Tā ir aprīkota ar visām darbībai un pacienta drošībai nepieciešamām aizsargsistēmām.

Iekārtu drīkst uzstādīt, ar to strādāt un izmantot tikai atbilstoši apmācīts, zinošs un pieredzējis personāls.