DIASAFE® plus

Dialīzes šķīduma  filtrs

Tas ir paredzēts īpaši tīra (ultratīra) šķīduma pagatavošanai dialīzes vajadzībām.

Dialīzes šķīdumu kvalitāte un tīrība rada lielas bažas nieru aizstājterapijai, jo katras dialīzes procedūras laikā ievērojams dialīzes šķīduma daudzums saskaras ar pacienta asins plūsmu.

Hemodiafiltrācijā, kur procedūrā notiek liela šķīduma daudzuma apmaiņa, aizvietojošā šķīduma tīrībai un kvalitātei ir vēl lielāka nozīme.

Baktēriju endotoksīni un cits baktēriālais piesārņojums dialīzes šķīdumā var radīt nevēlamas akūtās reakcijas un ietekmēt pacientu ilgtermiņa rezultātus. Lai novērstu ar endotoksīniem saistītas komplikācijas dialīzē, iesaka noteikti lietot ultratīru dialīzes šķīdumu.

Dialīzes iekārtas bez baktērijas un endotoksīnus aizturoša filtra:

“Iekārtām regulāri jāņem paraugi, lai nodrošinātu dezinfekcijas procesa efektivitātes verifikāciju. Paraugu paņemšanas grafiks ir atkarīgs no izmantotā dezinfekcijas procesa tipa. Katrai iekārtai ir jāņem paraugi vismaz vienu reizi gadā un dažām iekārtām paraugi jāņem katru reizi. Visbiežāk tiek pieņemta ikmēneša uzraudzība.” (ats. ISO 23500:2011 nod.8.3)

“Testi uz baktēriju vairošanos un endotoksīniem nav nepieciešami, ja sistēma ir aprīkota ar baktērijas un endotoksīnus aizturošo filtru, ko apstiprinājis ražotājs, un kas darbojas un tiek uzraudzīts saskaņā ar ražotāja instrukcijām, ja vien ražotājs nepieprasa šos testus lietošanas instrukcijās.“ (ats. ISO 23500:2011 nod.7.2.3)

Visas dialīzes iekārtas bez baktērijas un endotoksīnus aizturoša filtra: (piem., DIASAFE plus) jākontrolē vismaz reizi gadā.

Ultratīra dialīzes šķīduma un aizvietojošā šķīduma ražošana balstās uz ultrafiltru, piem.,  DIASAFE plus, ieviešanu.

Ultratīrs dialīzes šķīdums - dialīzes šķīdums ar augstu tīrības pakāpi, kur endotoksīni ir zem 0,03 SV / ml.
Ultratīrā dialīzes šķīduma regulārā lietošana palīdz samazināt ar dialīzi saistītu iekaisumu. Tas uzlabo anēmijas kontroli, padarot to par  kardioprotektīvas hemodialīzes nozīmīgu stūrakmeni.