Mūsu farmakovigilances speciālistiem ir liela pieredze farmakovigilances un medicīnisko ierīču vigilances jomā. Mēs nodrošinām zāļu reģistrācijas īpašnieku atbalstu farmakovigilances jautājumos nacionālajā līmenī, kā arī medicīnisko ierīču ražotāju un izplatītāju lokālo atbalstu medicīnisko ierīču vigilances jautājumos, lai panāktu pilnīgu atbilstību nacionālās likumdošanas normatīvo aktu prasībām un nodrošinātu pacientu drošību.