multiFiltrate iekārta ir īpaši paredzēta ilgstošai lietošanai intensīvās terapijas nodaļās, izmantojot ekstrakorporālās asins attīrīšanas terapiju. Saprotams vadības elementu un indikatoru izkārtojums kopā ar programmatūras vadīto operatora izvēlni nodrošina vienkāršu lietošanu, kas ļauj strādāt ar multiFiltrate sistēmu pat tam medicīnas personālam, kuram nav īpašas pieredzes dialīzē.

multiFiltrate sistēma ir akūta dialīzes sistēma, lai ārstētu akūto orgānu bojājumu un intoksikāciju, lietojot šādus procedūras režīmus:

 • Lēnu nepārtrauktu ultrafiltrāciju (SCUF)
 • Nepārtrauktu veno-venozo hemofiltrāciju (CVVH)
 • Liela apjoma nepārtraukto veno-venozo hemofiltrāciju (HV-CVVH)
 • Intermitējošo hemofiltrāciju (iHF)
 • Nepārtraukto veno-venozo hemodiafiltrāciju (CVVHDF)
 • Nepārtraukto veno-venozo hemodialīzi (CVVHD)
 • Membrānas plazmas separāciju (MPS)
 • Hemoperfūziju (HP)


Iemesli, pēc kuriem tiek dota priekšroka citrāta antikoagulācijai, ir sekojoši:

 • Samazināts asiņošanas risks dēļ antikoagulācijas, kura aprobežojas ar ekstrakorporālo ķēdi (cirkulāciju)
 • Prolongēta filtra darbība, salīdzinot ar heparīna antikoagulāciju
 • Ir iespējama labāka pacienta skābes-bāzes statusa kontrole
 • Uzlabota ekstrakorporālās ķēdes biosaderība

1. multiFiltrate ar citrāta antikoagulāciju CVVHD modalitātē (Ci-Ca® CVVHD) ar attiecīgajām priekšrocībām:

 • Augsta efektivitāte pat ar zemu asins plūsmu;
 • Lēna asins plūsma ļauj izmantot mazākus, mazāk invazīvos katetrus;
 • Predilūcijas un hemokoncentrācijas minimizācija filtrā rezultējas ar izmaksu optimizāciju un medicīniskām priekšrocībām;
 • Ilgstoša filtra darbība (līdz 72st);
 • Samazināta darba slodze.

2. multiFiltrate ar citrāta antikoagulāciju CVVHDF modalitātē (Ci-Ca® CVVHDF) ar attiecīgajām priekšrocībām:

multiFiltratePRO

Iekārta ar integrēto citrāta un heparīna antikoagulāciju

Iekārtas apraksts:

 • Nepārtrauktā hemofiltrācija (CVVH)
 • Nepārtrauktā hemodialīze (CVVHD)
 • Nepārtrauktā hemodiafiltrācija (CVVHDF)
 • Hemoperfūzija (HP)
 • Terapeitiskā plazmas apmaiņa (TPE)